Vänsterpartiet

(V)`s svar på frågor från Tibro NF

Vi har aktivt jobbat med frågan om Karlsborgsbanans framtid. Vi arbetar med att kommunen ska ha en positiv inställning till persontrafik på järnvägssträckan mellan Karlsborg-Skövde. Vi vill ha ett grönare centrum med mindre biltrafik och har lämnat in en motion med yrkandet att stänga Lilla Torget för motorfordonstrafik.

 1. Angående Karlsborgsbanan har inte mycket hänt mer än att kommuninnevånarna fått upp intresset och ställt sig mer positiva. Motionen om att stänga Lilla Torget för motorfordonstrafik resulterade i ett förbud på fredagar.
 2. Viktigaste frågan är att kommunen aktivt jobbar för en miljövänlig kollektivtrafik. Därför önskar vi en positiv inställning till persontrafik på Karlsborgsbanan.
 3. A) Inget aktuellt nu
  B)Vänsterpartiet vill ha en cykelväg utmed 49:an med prioriterad sträckning Tibro-Fagersanna. I förlängningen kan den komma att nå räckvidden Skövde-Karlsborg.
  C) Vi är självklart positiva till kommunala upphandlingar som gynnar närodlat och ekologiskt tänk.
  D) Redan besvarad
  E) Redan besvarad
  F) En god tanke men Vänsterpartiet prioriterar anställningar inom kommunens vård-skola-omsorg före en ny tjänstemannaanställning.

För övrigt kommer Vänsterpartiet aktivt jobba för att kommunen tar ansvar för förbättringsåtgärder angående möjligheter till källsortering för hyresgäster inom Tibrobyggen AB. Vi kommer också föreslå hastighetsreducerande åtgärder i bostadsområden.

Uppgifterna har lämnats av Cecilia Carlsson