Funktionärer

Föreningens olika funktionärer

Styrelsen
Gillis Edman – ordförande
Jon Sjöberg – vice ordförande

Lisbeth Petersson/Wennberg – kassör
Rose-Marie Edman/Johansson – sekreterare
Ann Bertilsson – v. sekreterare

Marie Eisersiö, Maria Mako –  övriga ledamöter

Övriga funktionärer
Torbjörn Johansson – hemsideansvarig, styrelsesuppleant
Viktoria Köppen, Erik Lundgren, Jens Sandgren – styrelsesuppleanter

Resurspersoner:
Leif Pettersson, Arne Sirén, Eiler Lundahl, Ing-Marie Lundahl,
Kurt Karlsson, Lena Karlsson, Anton Pettersson,Gunvor Landin,
Jonas Lundgren

Funktionärer – adress och telefonlista