Moderaterna

Miljöfrågor

Miljöperspektivet ska vara med i alla beslut som tas i Tibro Kommun.

Maten i skolorna och äldreomsorgen ska gå mot ekologiskt odlad.

För att minska utsläppen har fjärrvärme dragits fram till i stort sett alla kommunala byggnader och just nu pågår framdragning till Häggetorpsskolan.

Under den gångna mandatperioden har speciella beslut tagits om Fröstorpsbäcken där den kommunala marken har upplåtits till Länsstyrelsen för bildande av naturreservat.

Beträffande Örlenområdet så ansluts fler och fler permanenthus och sommarhus till det kommunala avloppsverket i Tibro.

Lunnekullenområdet vill vi gärna se utbyggt med vindkraft och gärna på något mer ställe i Tibro kommun, men det stoppas av försvaret och regeringens beslut har överklagats och fått avslag tyvärr.

Beträffande järnväg så finns inte förutsättningarna för att driva persontrafik. Det är inte rimligt att med den glesa befolkning som är i vårt område att använda Tibrobornas skattemedel för att driva kollektivtrafik på räls när busstrafiken är flexibel och betydligt billigare. Även bussar kan drivas av miljövänliga bränslen, tex biogas som produceras i Falköping av vårt matavfall.

En förbättrad väg 49 ger ett jämnare trafikflöde och fler och fler bilar blir miljöbilar.

Succesivt byts kommunens fordon ut mot miljövänligare.

Tibro har ett rikt cykelvägsnät som ska förbättras framförallt mot Ransberg-Fagersannaområdet, Använd marken där gamla landsvägen gick den är fri på de flesta ställen.

 

Uppgifterna har lämnats av PeO Andersson