Centerpartiet

1 Vilka miljöinitiativ har Ert parti tagit under innevarande mandatperiod ?

Alla beslut som vi är med och beslutar om har alltid ett miljötänk.eftersom miljö ligger oss varmt om hjärtat i Centerpartiet så är det en naturlig del för oss.

Ett miljöinitiativ är bl.a. att vi var det drivande partiet i frågan om att få lokal tillagad mat på våra skolor och äldreboende. Detta har medfört en minskande transport med mat . Förut gjordes mat i så kallad Cook and chill . Maten tillagades på centralköket , kyldes ner ,transporterades till respektive mottagningskök och värmdes upp igen för att serveras.Det var inte särskilt mycket miljötänk i det systemet. Detta har nu bytts ut mot att varje skola/ äldreboende lagar sin egen mat.(Smulebergskolan är på gång 2015)

3 Vilken miljöfråga anser Ni vara den viktigaste för Tibro?

Det finns många viktiga frågor,bl.a. Är det viktigt att det finns jobb i vår närhet för att slippa pendla . En annan viktig fråga är Upphandlingen av råvaror till våra kök . Där måste vi i politiken säga ifrån vilken slags råvaror vi vill ha och underlätta för de lokala producenterna att kunna leverera genom att skala ner upphandlingsprocessen.

4 Vilka miljöinitiativ kommer Ni att ta under kommande mandatperiod ?

(a) Rankåsområdet
Rankås är ett underbart område som vi skall vara stolta över. Centerpartiet stöttar planeringen att göra ett nytt elljusspår som inte är lika långt, så att fler kan utnyttja detta fina område. Det är dock viktigt att vi människor inte tar över för mycket i naturen utan att vi bevarar och vårdar den för kommande generationer.

(b) Örlen-Fagersannaområdet
Örlen är en underbar oas där många både Tibrobor,fritidshusägare och besökare tillbringar många timmar vid och i. Vi i centerpartiet anser att det är viktigt att det fortsatta arbete som MÖS gör vid inventering av avlopp är av största vikt . Så att vi fortsatt kan ha denna fina sjö som så många kan njuta av och använda till bad,fiske och rekreation .

(c) Kommunala upphandlingar inom t.ex eko/närodlat.Skola.vården m.m.
Vi i centerpartiet värnar om de svenska matproducenterna och vill att våra barn och äldre skall få hälsosam och god mat. För oss är det viktigt att maten kommer från producenter som följer samma krav som våra svenska bönder har. Därför förespråkar vi mer närproducerat än eko/krav för då kan tex krav-löken komma från Tyskland istället för svensk odlad lök från Öland . I vårt tankesätt så anser vi att den Öländska löken är bättre för miljön än den tyska.

(d) Trafik-Kollektivt-cykelvägar.

Vi i centerpartiet vill att vi skall fortsatt hålla samma mängd avgångar från och till Skövde med buss, eftersom det är den mest trafikerade biten. Det vore önskvärt att det vore mer avgångar till andra närliggande kommuner men där styr efterfrågan och ekonomin . Tibro kommun har ett bra cykelnätverk i tätorten, utanför tätorten finns det mer att jobba på. Medborgarförslaget som har inkommit till kommunfullmäktige om en alternativ cykelväg till Örlen/Fagersanna tycker vi är mycket bra och kommer jobba för att den blir verklighet.

(e) Järnvägens framtid.
Som ett miljömedvetet parti som vi i Centerpartiet är så gillar vi järnväg och tåg. Vi anser att Västra Stambanan är väldigt viktigt för hela Skaraborg och så även Tibro. När det gäller Karlsborgsbanan så ligger ju beslutet hos Trafikverket och önskvärt vore om de kunde komma till ett beslut så att vi vet hur vi kan utveckla Tibro Centrum.

(f) Anställa kommunbiolog.
Det vore väldigt bra för Tibro kommun om vi hade en kommunbiolog eller kommunekolog . Den expertisen saknas i vår organisation. Detta är en tjänst som vi kommer ha i åtanke så fort den kommunala ekonomin ger möjlighet till en liknande tjänst.

Uppgifterna har lämnats av Anna-Karin Johansson