Valet – miljöfrågorna

Här kan du se de svar som de politiska partierna lämnat.
Alla i kommunfullmäktige invalda partier, förutom  SD, har besvarat frågorna.
Ingen partirepresentant har gått att nå.

Ordningen i listan är från början till slut – vilka svar som kom in snabbast.