Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse (redigerad text)

Årsmötet
Årsmötet var den 14 mars på biografen Vintergatan i Tibro, 26 medlemmar deltog.
Årets miljöstipendiat var Gustav Pettersson Tibro
Föreningen har varit representerad vid

  • Naturskyddsföreningens Länsstämma
  • i Skara Länsstyrelsens natur och miljöenhet,
  • Tibro Jaktvårdskrets,

samt haft kontakter med

  • Tibro kommun,
  • Kultur/Fritidsförvaltningen i olika arrangemang,
  • Studiefrämjandet norra Skaraborg.

Program

Den 18 januari var det äventyrsvandring på Karlsborgs fästning, då man spanade efter fladdermöss och spindlar.  Många exemplar av fladdermusarten Barbastell sågs och även några avandra arter noterades. Bland spindlarna var källarspindeln den vanliga. Ett 15-tal intresserade hade mött upp till detta spännande arrangemang.

Den traditionella ugglekvällen med våffelfest i Skinnfällens Bygdegård gick av stapeln den 22 mars. Efter att ha njutit av våfflorna, fick de 65-talet deltagarna ge sig ut i markerna och spana ugglor. Sparvuggla och kattuggla hördes. Detta var ett samarrangemang med Tibro fågelklubb.

Gökotta den 12  maj, med vandring kring Skinnfällen och Höghults hagmarker lockade 10 deltagare.

En nattvandring på Kråk den 7 juni  lockade 20 deltagare för att höra nattfågel, även detta ett  samarrangemang med Tibro fågelklubben.

Naturdag vid Rankås den 22 sept. med tips och bingopromenad, lockade 100 deltagare.

En Natur och Miljödag arrangerades i Skinnfällens Bygdegård den 5 oktober. EKO-KRAV-odlare ställde ut sina varor till försäljnin. Det grillades bland annat vildsvinskött för provsmak. Här gavs informerades om viltolyckor och energirådgivning. Föreningen skötte servering och sålde lotter. Man kunde köpa fågelholkar som även kunde spikas ihop på plats. En tipspromenad genomfördes. Det blev ett lyckat arrangemang även detta år med närmare 600 besökare.

Övrig verksamhet.

Peter Ericsson har jobbat vidare i kattuggleprojektet, ringmärkning, liksom kring förekomsten av göktyta där inventering och ringmärkning skett.

Många medlemmar har deltagit i naturvandringar, i Bohusläns skärgård och blommexkursioner på Kråk och   Bölets ängar,Ottenby Öland, geologi och kulturbesök i Filipstad-Ledsjöfors-Persberg, Brevik,.m-fl platser.

Infoutställning på Motorhistoriska dagen i Balteryd i maj.

Några har besökt länsstämman i Sätra Karlsborg i maj

Vi har följt utvecklingen kring Ryholms Stormosse där dikning och nya sedimenteringsdammar har byggts. De har ändå inte klarat av de stora regnmängder som kommit under hösten utan spolat  och sprängt dammar så att stora mängder sedement runnit ut i Örlan och sjön Viken även detta år. Länsstyrelsen har beslutat om förbud mot brytning av torv på Ryholms Stormosse, med tanke på vattenförsämringar i bl.a. sjön Viken  Bolaget har överklagat till regeringsrätten där ärendet ligger nu för beslut någon gång våren 2014.Töreboda och Karlsborgs kommuner har haft ute namnlistor som skickats till regeringsrätten som går emot överklagande som bolaget gjort. Tibro kommun har inte varit intresserade trots att mossen   ligger med en del i vår kommun. Man har även konstaterat havsörnshäckning på mossen i anslutning till torvbrytningsområdet. Detta är rapporterat till länsstyrelsen, som ett extra argument för mossens status som naturskyddat område.

Styrelsen har haft 3 protokollförda möten och 6 arbetsmöten för förberedande av Natur/Miljödagen.

Yttrande från föreningen.

Inga yttrande detta år.

Tibro Naturskyddsförening ser framåt med stort intresse på framtida natur och miljöarbete i kommunen och närliggande områden, och hoppas att medlemmarna stöder och gärna deltager i vårt arbete.

Styrelsen.

Styrelsen har varit Gillis Edman ordf. Rose-Marie Edman sekr. Lisbeth Petersson/Wennberg kassör,
Jonas Lundgren  v.ordf,  Peter Ericsson, Ann Bertilsson, Gunvor Landin.